Granit alebo žula je hlbinná vyvretá hornina. Jej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit. Názov pochádza z latinského grannum (zrno). Granitoidy sa od seba nedajú bez znalosti minerálneho zloženia voľným okom presne odlíšiť. Pre svoju odolnosť nachádza svoje využitie ako stavebný kameň, obkladový či dekoračný kameň.
Mramor alebo kryštalický vápenec je premenená hornina , zložená prevažne z kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu. Zvyšok tvoria rôzne silikáty, ílovité hmoty, limonit, grafit, prípadne aj ďalšie minerály a organické látky. Mramor sa používa ako obkladový či stavebný kameň, prípadne ako sochársky materiál. Vyrábajú sa z neho náhrobné kamene.
Najčastejšie sa používa sa ako obkladový kameň(ozdobné steny, múriky, obloženie krbov)
Nepravidelné obkladové kamene – Prírodný kameň charakteristický nepravidelnými tvarmi, získaní štiepaním z väčších kusov lomového kameňa. Svoje využitie nachádza ako obkladový či dlažobný kameň(v závislosti na hrúbke a rovnosti)
Využíva sa prevažne ako dekoračný kameň do skalky či okrasnej záhrady.